"AB Audyt" Sp. z o.o.

ul. Stefana Żeromskiego 32
81-369 Gdynia
woj. pomorskie

Nasza oferta

"AB Audyt" Sp. z o.o. świadczy usługi zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz standardami międzynarodowymi w zakresie:

Audytu

a) Badanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, standardami przyjętymi w Niemczech (HBII),

b) Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,

c) Badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych,

d) Przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,

e) Badanie planów połączeń, podziałów i przekształceń.

 

Pozostałych usług atestacyjnych i pokrewnych

a) Ocena przyjętych zasad rachunkowości,

b) Audyty wewnętrzne,

c) Audyty wykorzystania celowych środków pieniężnych (dotacje, pożyczki, emisje),

d) Due diligence finansowe,

e) Biznes plany,

f) Wyceny przedsiębiorstw i znaków towarowych,

g) Inne usługi atestacyjne i pokrewne.

 

Środków pomocowych

a) Audyt wykorzystania środków pomocowych i dotacji,

b) Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości dla celów rozliczenia projektów,

c) Doradztwo w zakresie tworzenia wewnętrznych procedur kontroli wykorzystania środków UE.

 

Doradztwa

a) Przekształcenia sprawozdań finansowych na warunki MSSF i HBII,

b) Doradztwa księgowego, podatkowego, finansowego,

c) W zakresie organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej.

 

Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Spółka
"AB Audyt" zatrudnia biegłych rewidentów i asystentów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym z zakresu księgowości, finansów i doradztwa podatkowego. Współpracuje również ze specjalistami w zakresie consultingu, radcami prawnymi, rzeczoznawcami w zakresie wyceny nieruchomości, audytorami wewnętrznymi.

+48 513 006 206 biuro@ab-audyt.com
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009-2012 "AB Audyt" Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3506
iluste.pl agencja interaktywna projekt i wykonanie:
iluste.pl agencja interaktywna